Kullanım Koşulları / Üyelik Sözleşmesi

Yürürlük Tarihi: 15.11.2018


https://icerik.com/ (İnternet Sitemiz)’e erişiminiz, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. B Blok No:4B/401 Çankaya / ANKARA adresinde mukim Zeo Teknoloji Anonim Şirketi (Zeo) tarafından zaman zaman güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.


Zeo, İnternet Sitemiz’de yer alan hizmetlere ulaşmak isteyen kişilere, kendi çalışanlarıyla birlikte bağımsız çalışan tasarımcı ve kreatif danışmanlarla birlikte hizmet sunmayı amaçlayan, bu kapsamda üyelerine kolaylıklar sağlayan bir elektronik ticaret platformudur.


Bu Kullanım Koşulları, içerik sağlama ve danışmanlığı hizmetlerinden İnternet Sitemiz aracılığıyla faydalanmak isteyen ve bu amaçla İnternet Sitemiz’i kullanan ve/veya İnternet Sitemiz’e kayıt olan Yayıncılar, bağımsız olarak hizmet sunan ve bu amaçla İnternet Sitemiz’i kullanan ve/veya İnternet Sitemiz’e kayıt olan Yazarlar ve bunların dışında İnternet Sitemiz’i kullanan diğer kişiler (Yayıncılar, Yazarlar ve İnternet Sitemiz’i kullanan diğer kişiler birlikte “Siz” olarak anılacaktır) hakkında geçerli olacaktır.


İnternet Sitemiz’e erişerek ve/veya İnternet Sitemiz’i kullanarak bu Kullanım Koşulları’nı ve bu Kullanım Koşulları’na ek olarak düzenlediğimiz, bu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’ndaki hükümleri okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmektesiniz. Belirtmek isteriz ki, İnternet Sitemiz’de yer alan herhangi bir hizmetin size sunulmasını isterseniz, bu hizmet özelinde sizinle aramızda ayrı bir sözleşme akdedilecektir. Bu hizmet sözleşmesiyle Kullanım Koşulları metni birbirinden ayrıdır ve bu Kullanım Koşulları spesifik hizmetlere ilişkin detayları düzenlemez.


Zeo, İnternet Sitemiz’de sunulan hizmetleri ve/veya kullanım koşullarını kısmen ya da tamamen değiştirebilir ve kullanım dışı bırakabilir. İnternet Sitemiz’de yaptığımız değişiklikler için bu Kullanım Koşulları’nı takip etmekle sorumlusunuz. Değişiklikleri yayınlamamız ve İnternet Sitemiz’i ziyaret etmeniz sayesinde bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım Koşulları’nda yaptığımız değişiklikleri kabul etmiyorsanız yasal çözüm yolunuz İnternet Sitemiz’i kullanmamaktır.


Zeo, İnternet Sitemiz’e erişimin kesintisinden, gecikmesinden, hatalı olmasından ve bu gibi durumların yol açabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Zeo’ya İnternet Sitemiz vasıtasıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uymak suretiyle Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metninde yer alan kapsamda kişisel veri iletebileceğinizi kabul etmektesiniz. İnternet Sitemiz vasıtasıyla kişisel veri paylaşımında bulunmanız halinde göndermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini, içeriğini, bu bilgilerin üçüncü kişilerin yasal olarak tanınmış herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve bu bilgilerin değişmesi halinde gecikmeksizin bilgilendirme yapacağınızı taahhüt etmektesiniz. Bu husustaki detaylı düzenlemeler için bkz. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler


İnternet Sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığınız sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen sizin tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Zeo’nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Bu Kullanım Koşulları’na uygun davranılmaması halinde doğan tüm zararlardan siz sorumlusunuz. Bu tür zararlardan, Zeo veya siteyi hazırlayan, tasarlayan, yöneten, çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk yüklenemez.


İnternet Sitemiz’in içeriği, tasarımı, markası, logo ve sesleri, görüntüleri, yazıları, istatistiki verileri, grafiklerini içeren araçlar, bilgi ve belgeler (topluca Bilgiler olarak anılmaktadır.) genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup fikri ve sınai hukuk kuralları dahilinde Zeo’nun mülkiyetindedir. Bu Bilgiler Zeo’dan yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez ve/veya başka internet sitelerine ya da belgelere eklenemez veya herhangi bir şekilde ticaret mevkiine konulamaz. İnternet Sitemiz’de yer alan bu Bilgiler’in doğrulukları, uygunlukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Zeo tarafından garanti edilmez. Zeo İnternet Sitemiz’de yayınlanan Bilgiler’in kullanımından dolayı ortaya çıkan hiçbir zarardan, Zeo’nun bilgilendirilmiş olup olunmamasına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz. İnternet Sitemiz’i kullanımınızdan doğan tüm sorumluluğu, zararı ve riskleri üstlenmektesiniz.İnternet Sitemiz’i kullanarak yayınlanan Bilgiler’i, güvenlik sistemlerimizi engellemeyeceğinizi, bozmayacağınızı ve yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmektesiniz.


Zeo, İnternet Sitemiz’in kullanımı veya İnternet Sitemiz’deki Bilgiler’in indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.


Zeo, İnternet Sitemiz’deki bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait internet sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. İnternet Sitemiz’de bağlantısı verilen üçüncü kişi internet sitelerinde olabilecek herhangi bir değişiklikten Zeo sorumlu değildir.


Site’ye ve Site’de sunulan servislere üye olabilmek için gerekli bilgileri doldurmak gerekmektedir. İnternet Sitemiz’de satışa sunulan ürünler için belirlenen hiçbir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, bu metnin sizin tarafınızca onaylanması ile bize 18 yaşından büyük olduğunuzu taahhüt edersiniz. Sizin 18 yaşından küçük olduğunuzu herhangi bir şekilde tespit edersek, sizi üyelikten çıkarma hakkını saklı tutarız.


Bir tüzel kişilik olmanız halinde, bu Sözleşme’nin onaylanması kendi yargı bölgenizde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunuzu, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunuzu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt edersiniz. Zeo’nun sizden şirket ticaret sicil kayıtları veya diğer gizli olmayan resmi şirket evrakını talep etme hakkı saklıdır.


Üyelik sürecinde yapacağımız değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceğimiz gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu iptal etme hakkına da sahibiz.


Site’ye Üye olurken verdiğiniz e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur.  Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Site’ye Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Biz ve diğer üyeler, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederiz, buna göre davranırız ve bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğümüz yoktur. Site’ye üye olurken verdiğiniz bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin bize bildirmekle yükümlüsünüz.


Biz, emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğumuz durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin talep edilmesi halinde sizlere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkiliyiz ve bu sebeple bizden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemez.

Yayıncıların Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Zeo, bu internet sitesinde sadece ticari amaçlı hareket eden müşterilerine değil; aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici kabul edilen kişilere de hizmet sunmayı amaçlar. Bu sebeple İnternet Sitemiz’deki hizmet sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uyumluluk gösterir. Ancak, Yayıncı’nın ilgili mevzuat kapsamında tüketici kabul edilmediği durumlarda, Yayınca bu mesafeli sözleşmede yer alan ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilere tanınan haklardan yararlanamaz. Bu durumlarda, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sair mevzuat uygulanacaktır.


Yayıncı, Zeo’nun kendisine sunduğu hizmetlerin kişisel talep ve amaç doğrultusunda hazırlandığını, bu sebeple bu hizmeti kendisinin talebine en uygun şekilde oluşturulması için açıklamalarının önemini kabul eder. Bu sebeple, Yayıncı tedarik etmek istediği Hizmet’e ilişkin bilgileri eksiksiz, doğru ve hizmetin sunumunu kolaylaştıracak şekilde paylaşmaya çaba gösterecektir. Yayıncı, iletişime geçerken hukuk ve ahlak kurallarına uygun bir iletişim sağlayacaktır.


Yayıncı, hizmet sözleşmesi kapsamında yüklendiği edimleri ve yükümlülükleri eksiksiz, zamanında ve tam ifa etmekle yükümlüdür. Aksi halde, Zeo’nun sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini ve/veya ifa etmekten kaçınabileceğini kabul eder.


Yayıncı, hizmet sözleşmesi kapsamında ödemesi gereken tutarları ödememesi ve/veya eksik ödemesi halinde; Zeo’nun kendisine ait hesabı kapatabileceğini ve/veya askıya alabileceğini ve yasal yollara başvurabileceğini kabul eder. Herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Yayıncı’dan ticari faiz oranında faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.


Yazarların Diğer Hak ve Yükümlülükleri

İnternet Sitemiz aracılığıyla Yayıncı ile akdedilecek hizmet sözleşmeleri uyarınca sunduğumuz içerik taslakları, bağımsız çalışan Yazarlar tarafından meydana getirilir ve bu içerikler Zeo’nun editörleri tarafından nihai hale getirilir. Bu kapsamda, Yazarlar’ın, Yayıncılar’a hizmet sunmak amacıyla, bu hizmet sürecinde ürettiği her türlü içerik, marka, logo, yazı, blog içeriği, tasarım, iş modeli dahil fikri ve sınai hukuk kapsamında değer ifade eden tüm içerik ve tasarımlara ait mali haklar, süresiz, tüm Dünya’da geçerli olacak şekilde, alt lisans verilebilir veya devredilebilir şekilde, gerektirdiği manevi hakların kullanım yetkilerini de kapsam dahiline alacak şekilde, münhasıran, Zeo’ya devredilecektir. Bu kapsamda, FSEK uyarınca halihazırda devredilmiş sayılmayan fikri haklar için Yazarların taahhütte bulunduğu varsayılacaktır. Bu kapsamda Yazarlar bu devre ilişkin gerekli belge ve formları imzalamakla yükümlüdür. Yazarlar’ın ürettiği içerikler İnternet Sitemiz editörleri tarafından değiştirilip revize edilebilir.


Bağımsız çalışan Yazarların başvurularını kabul edip etmeme konusunda takdir tamamen Zeo’ya aittir. Başvurusu kabul edilen Yazarlar disiplinli çalışacaklarını, kaliteli ve yaratıcı içerikler meydana getireceklerini, Zeo tarafından kendisine bildirilen zamanlamaları aksatmayacaklarını, Zeo tarafından belirlenen teslim tarih ve saatlerine uygun şekilde içerikleri tamamlayacaklarını ve intihalden uzak etik çalışma prensipleri çerçevesinde çalışacaklarını taahhüt etmektedir Yazarlar’ın hukuka veya bu Sözleşme’ye aykırı davranışları ve fiilleri sebebiyle Zeo’nun herhangi bir zarara uğraması halinde, Zeo bu zararını Yazar’dan rücu edebilir.


Yazar, Zeo’ya hizmetleri kapsamında ürettiği içeriklerin aynılarını veya benzerlerini bir daha kullanmayacak ya da önceden kullandığı/kullanılan içeriklerin aynılarını/benzerlerini Zeo’ya sunduğu hizmetler kapsamında kullanmayacaktır.


Zeo, Yazar’ın kendisine sunduğu hizmet kapsamında Yazar’a gerçekleştirilecek ödemeyi, Yazar’ın hazırladığı içeriğin hukuken ayıpsız ve eksiksiz olduğunun anlaşılması ardından gerçekleştirecektir. Zeo, Yazar’ın meydana getirdiği içeriğin bu Sözleşme’ye ve hukuka aykırılık taşıması durumunda, buna ilişkin ödemeyi yapmama/ayıp oranında kesintiye uğratma hakkını haizdir.


Zeo, Yazar’ın kendisine sunduğu hizmet kapsamında Yazar’a gerçekleştirilecek ödemeyi, her ayın ilk iş günü olacak şekilde, Yazar’ın profil sayfasında belirlemiş olduğu hesap bilgilerine yatıracaktır.


Zeo'nun, Yazar'ın ödemesini gerçekleştirmesi için, Yazar'ın mevcut bakiyesinde minimum 200 Türk Lirası bulunması gerekmektedir. Zeo, Yazar'a yapılacak olan ödemelerde bu koşulu göz önünde tutar.


Yayıncılardan tahsil edilen tutarın Yazar hesabına tam ve zamanında aktarılabilmesi için ilgili arayüzce eklenecek hesap bilgilerinin tam, eksiksiz ve güncel olması gerekir. Aksi halde yaşanacak gecikmelerden Zeo sorumlu tutulamaz.


Zeo, her bir içerik için Yazar’a tanıdığı zamanlamayı Yazar’a Site aracılığıyla veya sair yollarla bildirir. Yazar, bu zamanlamaları aksatmamakla ve bu zamanla içeriside meydana getirdiği içeriği, Yayıncı’ya gönderilmeye hazır, bitmiş ve eksiksiz, hukuken ayıpsız şekilde göndermekle yükümlüdür. Aksi halde bunun sorumluluğu Yazar’a aittir.Yayıncıların içerik temin ettiği kurumun gizliliğini korumak ve platformun doğası gereğince yayıncıya ait olan kullanım haklarını ihlal etmemek amacıyla, içerik üreticileri yazıları isimleriyle paylaşamaz, başka platformlarda yayınlayamaz. Bu paylaşımların tamamı için yayıncı izini zorunludur.

Diğer Şartlar

Bu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabi olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Bu Kullanım Koşulları’nın yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.


Bu Kullanım Koşulları ekleriyle bir bütün olup herhangi bir bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından Türk Hukuku çerçevesinde geçersiz, hukuka aykırı veya başka bakımlardan uygulanamaz kabul edilmesi, Kullanım Koşulları’nın diğer bölümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.


Tüm ziyaretçiler, bu Kullanım Koşulları’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.


Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde Zeo, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutar.Bu Sözleşme veya hizmetlere ilişkin diğer sözleşme ya da kuralları ihlal etmeniz durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshetme hakkımız vardır:


  1. Herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmanız,

  2. Bu Sözleşme ve Site aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmeniz,

  3. Üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunmanız,

  4. Site’de veya Zeo ile paylaştığınız bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Site’de paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.


İnternet Sitemiz’e giriş yapan ve/veya üye olan her kişi, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.


Zeo Kullanım Koşulları’nın değişmesi halinde üst kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.


Zeo’nun yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğinizi başka kişilerin kullanımına açamazsınız.