icerik.com Blog


 ZEO’dan Dijital Pazarlama Sektör Raporları

ZEO’dan Dijital Pazarlama Sektör Raporları

İçinde bulunduğumuz dönem; farkına varabildiğimiz ya da henüz fark edemediğimiz pek çok değişikliği beraberinde getirdi. Değişimlerin pek çoğunu henüz analiz edemiyor olsak da, parçası olduğumuz sektörlerde yaşanan değişimlerle birlikte bizler de bireysel anlamda yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyoruz.

2020'de İçerik

2020'de İçerik

Yalnızca geçtiğimiz yılın değil, bizi uzun zamandır tüm gücüyle savuran rüzgârın etkisiyle, 2020’de içerik pazarlamasının ne yöne evrildiğini gözlemlemeye ve anlamaya çalışıyoruz. Farkına vardığımız şeyler bize şunu söylüyor: “Hayatta kalmak için kullanıcını senaryonun başına koymalısın.”