icerik.com Blog


Misyon ve Vizyon Yazma Rehberi

Misyon ve Vizyon Yazma Rehberi

Bir kurumun başarıya ulaşması için kime hizmet ediyor olduğu, yaptığı işteki temel amacı yani misyonu; nereye ulaşmak istediği yani vizyonu olması gerekir. Peki, misyon ve vizyon nasıl doğru hazırlanır?