Müziğin Verimlilik ve Motivasyona Olumlu Etkileri

Konuyla ilgili yapılan pek çok araştırmanın da gösterdiği gibi, müziğin verimlilik ve motivasyon açısından pek çok olumlu etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Farklı müzik türlerinin bir araya getirildiği çalma listeleri, çoğu insanın çalışırken daha rahat odaklanmasını ve daha üretken olmasını sağlıyor.


Müziğin Verimlilik ve Motivasyona Olumlu Etkileri

Müziğin verimlilik ve motivasyonu ne ölçüde etkilediği uzun yıllardır tartışılan ve hakkında pek çok çalışma yayınlanan bir konu. Bu konu, aslında ilk olarak 1993 yılında Rauscher tarafından yürütülen çalışmada gündem olmuştu. “Mozart Etkisi” olarak adlandırılan ve o dönemde adından oldukça söz ettiren teoriye göre, 10 dakika boyunca Mozart’tan sonatlar dinlemek, beyin kapasitesini ve beynin uzay-zamansal işlevini artıran bir etkiye sahipti. Daha sonrasında Mozart Etkisi’nin gerçeği yansıtmadığı kanıtlansa da bu araştırma, müzik ve verimlilik arasındaki ilişkinin uzun yıllar boyunca incelenmesine ve konuyla ilgili farklı teorilerin ortaya atılmasına önayak oldu.


Gelin hep birlikte müzik ve verimlilik arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyelim ve bu konuda yapılan farklı araştırmalardan elde edilen sonuçlara bakalım.


Müzik Dinleyerek Daha Üretken Olabilirsiniz

           2020 yılı, pandeminin getirdiği zorlu koşullarla birlikte kimsenin pek de iyi hatırlamayacağı bir yıl olacak. Pandemi nedeniyle, çoğu şirket, uzaktan çalışma gibi farklı yöntemler denerken, süreç içerisinde çalışanların yaşadığı değişiklikler verimlilik ve motivasyon düzeyinde ciddi düşüşlere neden oldu. Bu nedenle, herkes “Bu süreçte nasıl verimli kalabilirim?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tam da bu noktada müziğin verimlilik ve motivasyon üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmemiz mümkün. Yıllar içerisinde yapılan araştırmalarda konuyla ilgili farklı görüşler ortaya atılsa da genel anlamda müziğin üretkenlik açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Guardian’da yayınlanan bir makaleye göre, evden çalışan kişilerde müziğin üretkenlik ve motivasyon açısından olumlu etkilerinin olduğundan bahsetmek mümkün. Kişiye ve o anki duruma göre değişse de “Müzik dinleyerek nasıl daha verimli olabiliriz?” sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.


           Müzik dinleyerek çalışmanın verimlilik ve motivasyon düzeyini aşağıdaki şekillerde artırdığını belirtmek mümkün:


İşlerinizi Daha Hızlı Tamamlayabilirsiniz

           Kanada’da bulunan University of Windsor’da yapılan bir araştırmaya göre, iş yerinde arkaplanda müzik olmadığında veya çalışanlar kulaklıkla müzik dinlemediğinde, gün içerisinde yapılması gereken işlerin tamamlanması daha çok vakit alıyor. Aynı zamanda, müziğin genel ruh hali üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülürse, iş yaparken müzik dinlemek hem işlerinizi daha hızlı halletmenizi hem de bunu yaparken motivasyon kaybı yaşamamanızı sağlıyor.

Daha Rahat Odaklanabilirsiniz

           Pek çok büyük şirketin “açık ofis” konseptini benimsediği günümüzde, bazı durumlarda iş yerinde konsantrasyon konusunda sıkıntılar yaşamanız oldukça normal. Bu durumda, 15-30 dakika boyunca sakinleştirici ve enstrümantal (sözsüz) müzik dinlemek hem rahatlamanızı hem de işinize daha rahat odaklanmanızı sağlayacaktır.

Rutin İşlerde Deneyebilirsiniz

           Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, iş yaparken müzik dinlemek işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlar. Dolayısıyla, derin düşünme gerektirmeyen ve iş planı içerisinde rutin olarak yerine getirdiğiniz görevlerle uğraşırken müzik dinleyerek zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

İş Yerinde Kişisel Alanınızı Oluşturabilirsiniz

           “Açık ofis” konseptinde her çalışan için ayrılan kişisel bir alanın olması; motivasyon kaybı yaşanmaması ve kişinin çevredeki seslerden etkilenmeden konsantre olması açısından büyük önem taşır. Bu anlamda, müzik dinleyerek hem kişisel alanınızı oluşturabilir hem de iş yerindeki rahatsız edici seslerden (o anda sizi ilgilendirmeyen konuşmalar, klavye sesi, telefon konuşmaları, dışarıdan gelen gürültüler vs.) bir miktar da olsa uzaklaşarak daha rahat konsantre olabilirsiniz.

Performans Düzeyinizi Artırabilirsiniz

           Konuyla ilgili yapılan pek çok araştırmada, müziğin bilişsel performansı artırdığı ve beyinde daha fazla dopamin salgılanmasına yol açtığı kanıtlanmıştır. Dopamin, beyinde “prefrontal korteks” olarak adlandırılan ve planlama, organizasyon ve bir işe dikkat verme gibi alanlardan sorumlu olan bölümün harekete geçmesini sağlar. Dolayısıyla, çalışırken müzik dinleyerek beyindeki dopamin üretimini artırabilir ve böylece daha verimli olabilirsiniz.

Müzik Dinlemenin Yarattığı “Plasebo” Etkisi

           Motivasyon ve verimlilik yakından ilişkili kavramlar olduğundan, aslında işin yine kişinin kendisinde bittiğini söyleyebiliriz. Bu noktada, o anda müzik dinlemenin bilimsel anlamda verimlilik açısından olumlu veya olumsuz hiçbir etkisi olmasa bile kişinin bu amaçla müzik dinlemesi “plasebo” etkisi yaratarak gerçekten de daha verimli ve motive bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Doğru Müziği Seçmek En Önemlisi

           Her ne kadar müziğin üretken olma noktasında olumlu etkileri olduğundan bahsetsek de burada tercih edeceğiniz müzik türünün de oldukça önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Örneğin, yüksek tempolu bir şarkı koşuya çıktığınızda daha motive olmanızı sağlasa da çalışırken dikkat dağıtıcı olabilir. Bunun yanı sıra, bazı şarkıların sözleri de dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. Dolayısıyla, doğru müzik seçimi; motivasyon ve verimlilik sağlanması açısından kritik önem taşır.


           Entrepreneur İnternet sitesinde yayınlanan bir yazıya göre, hem modunuzu yükseltecek hem de verimliliğinizi artıracak müzik türleri şu şekilde sıralanabilir:


Klasik müzik veya enstrümantal müzik: Sözsüz müzik, çalışırken konsantrasyon düzeyinin artmasına yardımcı olur.

Sakinleştirici doğa sesleri: Yapılan bir araştırmaya göre, okyanus dalgalarının kıyıya vurması, akan nehir sesi ve yağmur sesi gibi doğa sesleri hem modunuzu yükseltir hem de yaptığınız işe daha rahat odaklanmanızı sağlar. Arkaplanda çalan bu tarz sesler, konuşma ve klavye gürültüsü gibi çalışırken rahatsız edici olabilecek sesleri bastırarak genel anlamda verimliliğin artmasını sağlayabilir. Hatta, günümüzde pek çok iş yerinin arkaplanda bu tarz müzikleri tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Sevdiğiniz müzik türleri: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, üretkenlik açısından o anda hangi müzik türünü dinlediğiniz de oldukça önemli. Başkasının hoşuna gitmeyecek ve modunu düşürecek şarkılar sizin motivasyonunuzu artırabilir. Bu nedenle, çok dikkat dağıtıcı olmamak kaydıyla, sevdiğiniz müzik türlerine yönelebilirsiniz.


Sonuç olarak, konuyla ilgili yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi, çalışırken müzik dinlemek hem motivasyon hem de konsantrasyon düzeyini artırarak kişinin daha verimli olmasını sağlayabilir. Ancak, bu noktada, dinlediğiniz müzik türü, o müzik türünden ne kadar hoşlandığınız ve şarkının sözleri varsa sözlerin dikkat dağıtıcı olup olmadığı gibi konulara dikkat etmek gerekir.


icerik.com ekibi olarak çalışırken dinlediğimiz müzikleri bir araya getirdiğimiz Spotify çalma listesini dinleyerek müziği iş veya okul hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.