İnternetin Tarihi

Günümüzde internet günlük hayatta en çok kullanılan iletişim ağıdır. Telefonlar, bilgisayarlar, akıllı ev sistemleri hatta buzdolabımız bile bu iletişim ağının bir parçasıdır. Bu iletişim ağı sayesinde dünyanın diğer ucundaki bir insana bile erişebilmemiz mümkün. Peki nedir bu internet?


İlk İnternet Ağı

Ağ terimi ingilizcedeki net teriminden çevrilmiştir ve internetin bir örümcek ağı gibi yayılmasından dolayı ismine genel ağ demişlerdir. İlk bilgisayarların icat edilmesinden sonra bilgisayarlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ağ kurmuşlardır. Başlangıçta iki bilgisayar arasında oluşturulan ağlar sonrasında birbirlerine bağlanarak interneti oluşmuştur. İlk oluşturulan internet ağı ARPANET’tir ve açılımı Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi Ağı’dır. Açılımından da anlaşılacağı gibi askeri amaçlı kurulan bir internet ağıdır.Fotoğraf ise internetin doğduğu yer ve cihazlar olarak bilinmektedir. IMP olarak bilinen İnterface Message Processor, iki bilgisayar arasındaki mesaj iletimini sağlayan bilgisayardır. ARPANET üzerinden ilk mesaj, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)'daki Profesör Leonard Kleinrock'un laboratuvarından "LOGIN" mesajı, Stanford Araştırma Enstitüsü(ISR)'de bulunan bir bilgisayara gönderilmiştir. "LOGIN" mesajı iletilmesi esnasında sistemin çökmesi nedeniyle ilk iletilen mesaj tarihte "LO" olarak kalmıştır. Kayıtlara ise aşağıdaki fotoğraftaki gibi geçmiştir.


 


İki Bilgisayar Birbirine Nasıl Bağlandı?

İki bilgisayar birbirine bağlanmadan önce nasıl bağlanması gerektiğini belirten bir protokol yazıldı. Protokol bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan kurallar kümesidir. Yani protokolleri hayatımızdaki yasalara benzetebiliriz. Bu protokolün ismi TCP/IP’dir. Bu protokoller paketler ile taşınır. TCP kısmı veri transferinde önemli noktaları belirtirken IP kısmı taşıma yolunu bulmayı belirtir. Bu protokoller sayesinde bilgisayarlar aynı dili konuşarak anlaşması sağlandı.

İnternetin 30 yıl kullanımı ile beraber TCP/IP gibi birçok protokol yazıldı. Bunlardan bazıları; bilgisayarlar arasında mail alıp göndermeyi sağlayan SMTP, dosya transferini sağlayan FTP ve internet sitelerini görüntülememizi sağlayan HTTP’dir. 


www nedir ?

Geniş Dünya Ağı olarak da bilinen World Wide Web (www) İngilizce’de örümcek ağları için de kullanılmaktadır. Anlamı internet ile aynı olsa da farklı iş kollarına sahiptir. İnternet, ağın içerisindeki bilgisayarları ve bilgisayar görevi yapan birçok cihazı içerirken; World Wide Web, internet cihazlarını bu ağda bir araya getiren yazılım bağlantılarıdır. 


İlk Web Sitesi

Web siteleri, internet ağı içerisinde sürekli açık kalan bilgisayarlardır. İlk web sitesi 1990 yılında İngiliz Bilgisayar Mühendisi Berners-Lee tarafından oluşturulmuştur. Berners-Lee HTTP protokolü ile ilk web sitesini fotoğraftaki bilgisayar içerisinde oluşturmuştur. Bilgisayar kasası üzerinde yer alan "Bu makine bir serverdir. Kapatmayın!" yazısı hala silinmemiştir. İlk web sitesi hala CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) tarafından sergilenmektedir


DNS ve Domain

İnternet ağında bulunan her bilgisayarın bir ip adresi olmak zorundadır. Domain yani alan adı ip adresleri yerine verilen isimlerdir. Domainler sayesinde istediğimiz web sitesinin ip adresini bilmek zorunda kalmadan web sitelerini ziyaret edebiliriz. Mesela en çok kullanılan www.google.com bir alan adıdır ve arkada bir ip adresine yönlenmektedir.

İnternet çok geliştiğinden dolayı bölümlendirmeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümleri arası iletişime ihtiyaç duyulmuştur. O yüzden alan adları hiyerarşik bir yapı ile bazı kodlar barınmaktadır. .com, .tr gibi

DNS ise alan adlarının saklandığı sunuculardır. DNS sunucularının görevi aranılan alan adını bulup kayıtlı bilgileri göndermektir. 


Minik bir senaryo


İsviçre’deki Ali, Türkiye’deki Ayşe’yi mail göndermiş olsun. İnterneti bir posta şirketine benzetecek olursak posta gönderebilmek için gönderen ve alıcıların adresleri olmalıdır. Yani, internet üzerinde ise Ali ve Ayşe’nin bir ip adresi olması gerekmektedir. Posta gönderilmek üzere verildiğinde adreslerin hangi ülke, hangi il ve hangi ilçeye bağlı olduğuna göre bölümlere ayrılır ve o şekilde taşımaya alınır. Internet üzerinde ise gönderilen paketler gideceği yola göre taşımaya alınır. Posta teslim edilirken bir eve gelir ve oradaki bir kişiye teslim edilir. İnternet üzerinde ise her ev bir sunucuyu temsil ederken, kişi ise internet üzerinde bir kullanıcıdır. Bu sayede mailiniz gönderilmiş olur.