icerik.com Blog


Müziğin Verimlilik ve Motivasyona Olumlu Etkileri

Müziğin Verimlilik ve Motivasyona Olumlu Etkileri

Konuyla ilgili yapılan pek çok araştırmanın da gösterdiği gibi, müziğin verimlilik ve motivasyon açısından pek çok olumlu etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Farklı müzik türlerinin bir araya getirildiği çalma listeleri, çoğu insanın çalışırken daha rahat odaklanmasını ve daha üretken olmasını sağlıyor.

 ZEO’dan Dijital Pazarlama Sektör Raporları

ZEO’dan Dijital Pazarlama Sektör Raporları

İçinde bulunduğumuz dönem; farkına varabildiğimiz ya da henüz fark edemediğimiz pek çok değişikliği beraberinde getirdi. Değişimlerin pek çoğunu henüz analiz edemiyor olsak da, parçası olduğumuz sektörlerde yaşanan değişimlerle birlikte bizler de bireysel anlamda yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyoruz.