Yardım ve Bilgi Merkezi

Yanıtını merak ettiğiniz tüm sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Puanlar hesaplanırken neler göz önüne alınıyor?

Son güncelleme tarihi: 22.10.2019

Farklı yüzdelerle yazarlık puanına etki eden noktalar şunlar:


Yazar giriş puanı:


  • Ekibimize dahil olurken değerlendirme sonucu yazar verilmiş puan

Her içerik için yazarın aldığı puan:


  • Yazarın teslim tarihine uyup uymaması,
  • Yazarın bu içerik için kaç revizyon aldığı,
  • Yazarın içerikte intihal yapıp yapmaması,
  • Yazarın bu içerik için editörden ve Master editörden aldığı puan,
  • Yazarın içerik için yayıncıdan aldığı puan.